Viniculture.pl – Blog o winie

Nowa organizacja winiarska we Włoszech

valoritalia

Dzięki nowej organizacji CMO (Common Market Organisation) mającej zajmować się europejskimi rynkami wina, Włoskie stowarzyszenia producentów wina i plantatorów oficjalnie stracą część swoich uprawnień. W zamian za to, nowa organizacja nazwana Valoritala będzie nowym, niezależnym Włoskim podmiotem przyznającym certyfikaty winiarskie.

Do tej pory monitorowanie i kontrola wszystkich DOC i DOCG win produkowanych we Włoszech była w gestii poszczególnych konsorcjów. Od 1 sierpnia nowe zasady wprowadzone przez CMO mówią, że takie decyzje muszą być od tej pory wykonywane przez niezależne organ publiczny lub/i upoważnioną trzecią stronę. Taki zapis, w sposób dosłowny, uchyla dotychczasowe zadania każdego z konsorcjów, zostawiając im możliwość skupienia się na promocji i marketingu. Jednakże, zgodnie z opinią Emilio Fasoletti, dyrektora konsorcjum win Valpolicella, jest wysoce nieprawdopodobne, by producenci w ogóle chcieli wspierać finansowo konsorcjum, które będzie więcej zadań bardziej marketingowych. (Mali i średni producenci  tradycyjnie czuli się niewystarczająco reprezentowani przez te organy, w których liczba głosów ustalana była w oparciu o rozmiar winnicy). Fasoletti również spodziewa się, że zabranie funkcji kontrolnych z konsorcjów spowoduje brak możliwości utrzymywania rzetelnych statystyk na temat danego regionu winiarskiego.

Zgodnie z nowymi wymaganiami CMO, Valoritalia, nowy, niezależny organ, certyfikujący wszystkie włoskie wina jakościowe, został oficjalnie uznany za odpowiedzialny za kontrolę tej działki przemysłu przez Włoski rząd. Federdoc, stowarzyszenie spinające ponad 70% wszystkich włoskich konsorcjów, było nie tylko siłą napędową, ale także założycielem tego nowego organu kontrolnego, mając 51% udziałów w organizacji. Pozostałych 49% zostało przekazanych do CSQA; włoskiego urzędu zajmującego się certyfikacją produktów rolnych i spożywczych, uznawanych w ramach Unii Europejskiej jak i na całym świecie.

Na czele Valoritalia stanie Enzio Palissetti, do tej pory będący dyrektorem konsorcjum win z Asti oraz wice-dyrektor obecnego Federdoc. Głównym zadaniem Valoritalia, również doprecyzowanym przez CMO, będzie kontrola i certyfikacja wina jakościowych. Nowy organ już jest obiektem krytyki, gdzie głos przeważający ma opinia, że posiadanie przez Federdoc większości udziałów jest oczywistym konfliktem interesów. Krytycy wątpią w niezależność Valoritalii potrzebną do rzetelnego monitorowania rynku zbytu. W tym momencie Valoritalia wciąż czeka na zielone światło z Brukseli, by móc oficjalnie zacząć wykonywanie swoich zadań.

Źródło: JancisRobinson.com

Exit mobile version