Viniculture.pl – Blog o winie

20% alkoholu

W 1933 roku, ponad 60% win sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych zwierało ponad 20% alkoholu.

Exit mobile version