Viniculture.pl – Blog o winie

Sadzenie winorośli

Krzewy winorośli są sadzone w czasie ich okresu uśpienia, zazwyczaj w kwietniu lub maju. Większość krzewów daje wysokiej jakości owoce przez czterdzieści lat!

Exit mobile version