Informacje ogólne:

Francja jest jednym z największych producentów wina na świecie. To jeden z największych tematów winiarskich świata. Można by mu poświęcić encyklopedię składającą się z kilku tomów, by na koniec i tak doświadczyć niedosytu informacji.Tradycja produkcji wina oraz kultury jego picia sięga zamierzchłych czasów. Mówi się o tym, że francuskie wina są najlepsze na świecie, choć  oczywiście jest to rzecz gustu. Prawo związane z uprawą winorośli oraz produkcją wina ciągle się zmienia – aż ciężko za nim nadążyć. Powstają nowe regiony, różne oznaczenia klasyfikacyjne pojawiają się i znikają. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, iż wszystkie regiony winiarskie Francji położone są w pobliżu rzek lub innych zbiorników wodnych.  System klasyfikacyjny win francuskich jest t tyle trudny, że poza bardzo ogólnymi zasadami, każdy z regionów posiada dodatkowe normy związane z wyznaczaniem jakości win.

Klasyfikacja jest czterostopniowa. Zaczynijmy od win, które posiadają najmniej regulacji prawnych i obostrzeń z tym związanych. Na początku mamy Vin de Table (VdT), czyli wino stołowe. W tym przypadku prawo nieomalże nie mówi wiele ponad to, iż w butelce musi być wino (sfermentowany sok tylko z winogron), pozostałe czynniki jak wydajność z hektara, nasadzenie krzewów czy dojrzewanie są mniej istotne. Są to wina, których jakość jest najniższa. Choć nie zawsze. Zdarza się, że producent, który ma genialne wina, musi użyć klasyfikacji vin de table, ponieważ z różnych powodów prawo uniemożliwia mu użycie na etykiecie zastrzeżonej nazwy regionu. W ten sposób powstają nietuzinkowe wina, sprzedawane za niemałe pieniądze.

Kolejnym stopniem są wina regionalne, czyli Vin de Pays (VdP). Najwięcej tego typu wina produkuje Langwedocja-Roussillon. Patrząc na szczegółową mapę win regionalnych można wymienić ok. 90 obszarów posługujących się na etykietach oznaczeniem Vin de Pays. Zwyczajowo  nazwę regionu w którym wino zostało wyprodukowane umieszcza się na końcu nazwy np. Vin de Pays de l’Herault. Inaczej natomiast z winami z apelacji AOC, ale o tym więcej informacji poniżej. W Polsce często spotykanym oznaczeniem jest Vin de Pays d’Oc, które nie zawsze jest jasne, więc niniejszym informujemy, że w tym przypadku chodzi o wino regionalne z Langwedocji. Bardzo często producenci są zmuszeni używać nazwy win regionalnych, ponieważ używają nowych szczepów winorośli, których wykorzystanie uniemożliwia produkcję wina z apelacji AOC.

Vin Délimité de Qualité Supérieur (VDQS). Jest to coraz rzadziej wykorzystywana nazwa zastrzeżona. Szacuje się, że ok. 1% win produkowanych posiada takie oznaczenie. W Polsce niemal niespotykana. Poddawanie jej głębszej analizie mija się z celem.

regiony_winiarskie_francji

Regiony winiarskie Francji

Najwyżej w klasyfikacji znajduje się oznaczenie Appellation d’Origine Contrôlée (AOC). Najbardziej restrykcyjna klasa win. Prawo reguluje bardzo dokładnie (w stosunku do każdego z regionów) możliwości produkcji wina z apelacji z zastrzeżoną nazwą. W przypadku win AOC powiedziane jest, jaka może być wydajność z hektara, gęstość nasadzenia, sposób fermentacji, używane szczepy winorośli i dokładnie określone terytorium, na którym musi taka winorośl rosnąć. Oczywiście istnieją producenci, którzy z własnej inicjatywy obniżają wydajność winnicy w celu podnoszenia jakości. Dodatkowo większość z regionów posiada kolejne systemy ograniczeń, które pozwalają doprecyzować miejsce pochodzenia z dokładnością do wioski, a czasem nawet parceli.

Podsumowując, zupełnie w teorii, im wino ma precyzyjniej określone miejsce pochodzenia, tym większe prawdopodobieństwo że, będzie lepszej jakości.

Jest jeszcze jeden, nieoficjalny „stopień” klasyfikacji win. Wina garażowe, czyli chciałoby się rzec „perełki”. To promil produkcji, mało istotny w kategoriach ilościowych, ale zauważalny powoli w wartościowych. Ceny win garażowych są nieracjonalnie drogie, lecz pomimo tego wciąż znajdują się chętni do zakupu. Owoce winorośli są ręcznie sortowane, zostawiane są tylko te najlepszej jakości, wydajność z hektara ograniczona jest do granic opłacalności, proces fermentacji pilnowany jest niemalże ze stoperem w ręku, a zapewne cała reszta jest jedną wielką tajemnicą tych winiarzy, którzy podejmują się produkcji win garażowych.

Apelacje AOC: